Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

  Rybářský kroužek pro rok 2020/2021

Rybářský kroužek při MO se bude konat v budově Českého červeného kříže v ulici Kopeckého čp. 840 v Ústí nad Orlicí. Kroužek se skládá z teoretické přípravy. která se koná v budově ČČK a poté z přípravy praktické, která se provádí na rybochovném zařízení, Libchavském - Mysliveckém - Dukelském rybníku. Schůzky jsou jednou za 14 dní a to v neděli odpoledne (čas bude upřesněn na první informativní schůzce). Cena kroužku je 300,- Kč. Kroužek je vhodný pro děti od 10 let.

Závazné přihlášky doneste vyplněné osobně do rybářských potřeb K+A v ulici S.K Neumanna čp. 1199, Ústí nad Orlicí nejdéle do 30.11.2020. 

První zahajovací schůzka rybářského kroužku proběhne dle zájmu v průběhu začátku školního roku v budově (kavárně) Českého červeného kříže v ulici Kopeckého čp. 840 v Ústí nad Orlicí.
 
Termín další schůzky:
        
   Vzhledem k situaci ohledně koronaviru jsou veškeré schůzky kroužku do odvolání zrušeny. Dále se prozatím ruší rybářské soustředění pro rok 2020.
 
Od 1.4.2020 si je možné vyzvednout státní rybářský lístek (zakoupit členskou známku, povolenku k lovu) po předchozí telefonické domluvě na čísle: 775580350 v rybářských potřebách K+A.           
 
Více informací Vám rádi poskytneme na níže uvedených telefonních číslech.  

  Vedoucí kroužku pan Blažek, tel.: 603354396, pan Viglaský, tel.: 739466891. Případné dotazy ohledně kroužku směřujte na výše uvedené telefony nebo email: ustectirybari@seznam.cz.  

Test u MO ČRS v Ústí nad Orlicí se skládá ze dvou částí:

 • I. část z poznávání ryb a vodních organizmů
 • II. část z platné legislativy
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořs. rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS
  • základní znalosti z poznávání ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti způsobů lovů
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

Jeden test obsahuje 25 otázek. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Pro úspěšné absolvovaní musí uchazeč zodpovědět minimálně 20 otázek z 25. Zde je možnost ke stáhnutí ve formátu pdf 20 zkomprimovaných písemných testů, které slouží k přezkoušení uchazečů. Na konci každého testu je vyhodnocení správných odpovědí.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO ČRS vydá:

 • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
 • na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek
 • členskou legitimaci

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Na základě přihlášky žadatel MO ČRS dodá:

 • fotografii standartního rozměru pro OP, ŘP (3,5x4,5cm)
 • členský příspěvěk dle věku žadatele

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty emailem ustectirybari@seznam.cz

Vtip 1