Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

  Rybářský kroužek pro rok 2021

Rybářský kroužek při MO se bude konat v budově Českého červeného kříže v ulici Kopeckého čp. 840 v Ústí nad Orlicí. Kroužek se skládá z teoretické přípravy. která se koná v budově ČČK a poté z přípravy praktické, která se provádí na rybochovném zařízení, Libchavském - Mysliveckém - Dukelském rybníku. Schůzky jsou jednou za 14 dní a to v neděli odpoledne (čas bude upřesněn na první informativní schůzce). Cena kroužku je 400,- Kč. Kroužek je vhodný pro děti od 10 let.

Závazné přihlášky, které najdete ve spodní části této sekce zasílejte vyplněné na e-mail: blajo@centrum.cz nejdéle do 31.12.2020. 

První zahajovací schůzka rybářského kroužku proběhne dle situace na začátku roku 2021 v budově (kavárně) Českého červeného kříže v ulici Kopeckého čp. 840 v Ústí nad Orlicí.
 
Termín schůzky:
 
zadáno 1.5.2021
 
ÚKOLY do 16.5.2021 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře stránky číslo 36-40.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře se seznámit a popř. doplnit příslušné stránky číslo 44-46. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní videa a poslechnout si namluvenou část deset rybářského řádu.
 
 
                                                                                S pozdravem za MO ČRS Blažek
 
  zadáno 17.4.2021
 
ÚKOLY do 2.5.2021 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře stránky číslo 31-35.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře se seznámit a popř. doplnit příslušné stránky číslo 39-42. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní videa a poslechnout si namluvenou přílohu sedm rybářského řádu.
 
 
                                                                              S pozdravem za MO ČRS Blažek
 
  zadáno 3.4.2021
 
ÚKOLY do  18.4.2021 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře stránky číslo 25-30.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře se seznámit a popř. doplnit příslušné stránky číslo 35-37. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní videa a poslechnout si namluvenou šestou - osmou část rybářského řádu.
 
 
 
S pozdravem a přáním krásného prožití Velikonoc za MO ČRS Blažek
 
zadáno 20.3.2021
 
ÚKOLY do  4.4.2021 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře stránky číslo 20-24.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře se seznámit a popř. doplnit příslušné stránky číslo 28, 29 a 31-33. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní videa a poslechnout si namluvenou pátou část rybářského řádu.
 
 
Namluvený rybářský řád část pět.
 

 
                                                                                S pozdravem za MO ČRS Blažek
zadáno 5.3.2021
 
ÚKOLY do  21.3.2021 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře stránky číslo 18-19.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře se seznámit a popř. doplnit příslušné stránky číslo 10, 11, 22 a stránky 24-26. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní videa a poslechnout si namluvenou pátou část rybářského řádu.
 
 
Namluvený rybářský řád část pět.
 

 
A zde ještě dvě oddychové videa o línu obecném a mníku jednovousém.
 
lín obecný
 
                                                                                S pozdravem za MO ČRS Blažek  
 
zadáno 20.2.2021
 
ÚKOLY do  7.3.2021 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře stránky číslo 11-17.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře vyplnit stránky číslo 19-21. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní videa a poslechnout si namluvenou třetí až pátou část rybářského řádu.
 
 
Namluvený rybářský řád část tři až pět.
 

 
A zde ještě dvě oddychové videa o kapru obecném a candátu obecném.
 
 
                                                                                S pozdravem za MO ČRS Blažek  
zadáno 7.2.2021
 
ÚKOLY do  21.2.2021 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře stránky číslo 8-10.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře vyplnit stránky číslo 12,16 a seznámit se stránkou 17. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní videa a poslechnout si namluvenou první a druhou část rybářského řádu.
 
 
Namluvený rybářský řád část jedna a dvě.
 
 
 
A zde ještě jedno oddychové video o lovu říčních ryb.
 
 
                                                                                S pozdravem za MO ČRS Blažek  
 
 
 zadáno 24.1.2021
 
ÚKOL do  7.2.2021 (úkoly se budou vždy zadávat v neděli na dalších 14 dní) 
 
Přečíst v průvodci malého rybáře úvod od stránky číslo 3-7.
V pracovním sešitu pro začínající rybáře vyplnit stránky číslo 8-9,14-15. 
Na odkazu níže shlédnout instruktážní video.  
 
 
                                                                                S pozdravem za MO ČRS Blažek  
 
zadáno 15.1.2021
 
Na odkazech níže doporučuji dětem stáhnout propagační materiály v pdf formátu a instalační software (pro windows 7, 8, 10) ryby našich vod, kde jsou s popisem vyobrazeny naše nejčastější ryby s kterými se můžeme setkat.
 
 
 
                                                                           S pozdravem za MO ČRS Blažek  
zadáno 13.1.2021
  

  Vzhledem k epidemiologickým opatřením s COVID-19, nelze tento kroužek prozatím v normálním režimu otevřít. Kroužek bude probíhat formou online zadávání úkolů (instruktážních videi atd.) v této sekci rybářský kroužek, kde budou vždy v předstihu zadány.


Po předchozí telefonické (775580350) domluvě si mohu již přihlášené děti vyzvednout v rybářských potřebách K+A, S.K.Neumanna čp. 1199 v Ústí nad Orlicí rybářský řád, pracovní sešit pro začínající malého rybáře a deník malého rybáře.

                                                                                                                     
                                                                          S pozdravem za MO ČRS Blažek           
 
Více informací Vám rádi poskytneme na níže uvedených telefonních číslech.  

  Vedoucí kroužku pan Blažek, tel.: 603354396, pan Viglaský, tel.: 739466891. Případné dotazy ohledně kroužku směřujte na výše uvedené telefony nebo email: blajo@centrum.cz.  

Test u MO ČRS v Ústí nad Orlicí se skládá ze dvou částí:

 • I. část z poznávání ryb a vodních organizmů
 • II. část z platné legislativy
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořs. rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS
  • základní znalosti z poznávání ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti způsobů lovů
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

Jeden test obsahuje 25 otázek. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Pro úspěšné absolvovaní musí uchazeč zodpovědět minimálně 20 otázek z 25. Zde je možnost ke stáhnutí ve formátu pdf 20 zkomprimovaných písemných testů, které slouží k přezkoušení uchazečů. Na konci každého testu je vyhodnocení správných odpovědí.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO ČRS vydá:

 • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
 • na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek
 • členskou legitimaci

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Na základě přihlášky žadatel MO ČRS dodá:

 • fotografii standartního rozměru pro OP, ŘP (3,5x4,5cm)
 • členský příspěvěk dle věku žadatele

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty emailem ustectirybari@seznam.cz

Vtip 1