Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

 

VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2022

Prodej povolenek na rok 2022 je  v Rybářských potřebách K + A , S. K. Neumanna 1199, Ústí nad Orlicí, 562 01.
 
V období od 19.1.2022 - 28.2.2022 jen od pondělí do pátku mezi 16.00 - 17.00 hodinou. V sobotu od 9.00 - 11.30 hodin.
 
Od 1.3.2022 již normálně viz pracovní doba níže.
 
Po - Pá: 9.00 - 12.00  12.30 - 17.00 hod.
Sobota: 9.00 - 11.30 hod.     

 e-mail: obchod@rzbozi.cz    tel: +420 775 580 350

Vyplněné povolenky k lovu za rok 2021 se odevzdávají do poštovní schránky v ulici Blažkova čp. 1482 (Knap) v Ústí nad Orlicí.           

                                                                                                                      výbor  ČRS MO ÚO 


Prodej povolenek na rok 2021 je  u pana  Jana Blažka  po předchozí telefonické domluvě na čísle: 775 580 350.

Výdej bude přes okénko v rybářských potřebách.

Jan Blažek    
Rybářské potřeby K + A
S. K. Neumanna 1199, Ústí nad Orlicí, 562 01  

Po - Pá: 9.00 - 12.00  12.30 - 17.00 hod.

Sobota: 9.00 - 11.30 hod.     

 e-mail: obchod@rzbozi.cz    tel: +420 775 580 350


Při koupi MV a MP  povolenek do 16. ledna je nutno současně vrátit staré povolenky. Jinak nebudou nové vydány.

Další prodej bude možný  po 22.1.2021  za podmínek uvedených výše

 

                                                                                                                               výbor ČRS MO ÚO

Ceny povolenek dle: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/ceny

 Povolenky s výjimkou MP 7denní a mládeže do 18let lze zakoupit pouze po úhradě manipulačního poplatku 100,- Kč. Tento poplatek se bude vybírat pouze jednou a bude na něj vystaven doklad o zaplacení.  

                                                                                             výbor ČRS MO ÚO

  Od (???) si bude možné zakoupit povolenku k lovu pouze v rybářských potřebách K+A v ulici S. K. Neumanna čp. 1199 v Ústí nad Orlicí. Povolenka k lovu bude vydána po předložení platné legitimace s vylepenou známkou pro rok 2021 a proti kontrole platného státního rybářského lístku. K uvedéné povolence si bude možné vyzvednout oproti vratné záloze ve výši 400,- Kč klíč od závory, která je instalována na příjezdu k rybníku. 

Informace k mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti:

Na výroční členské schůzi dne 2.3.2013 byla schválena „Mimořádná jednorázová peněžní brigádnická povinnost“ ve formě peněžní částky 1.000,- Kč nad rámec stávající brigádnické povinnosti, tj. nad rámec 10 hodin.


Platí pro stávající, přestupující a nové členy počínaje 18. rokem věku včetně osob ZTP, osob v důchodovém věku a žen.

Osvobozeni od „Mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti“ jsou členové, kteří poskytnou peněžní dar více jak 1.000,- Kč (těmto členům bude vystavena na příslušnou částku darovací smlouva).


„Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ je možné splnit platbou v hotovosti při prodejích členských známek a povolenek nebo převodem na účet číslo:

1320462399/0800

variabilní symbol = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení složitele, nejpozději vždy do 30. 11. každého kalendářního roku. Tento termín platí i v případě poskytnutí daru.

Členové, kteří „Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ nesplní, nemají nárok na vydání jakékoli povolenky.

                                                                          Výbor MO ČRS Ústí nad OrlicíVtip 4