Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

  Rybářský kroužek pro rok 2020/2021

Rybářský kroužek při MO se bude konat v budově Českého červeného kříže v ulici Kopeckého čp. 840 v Ústí nad Orlicí. Kroužek se skládá z teoretické přípravy. která se koná v budově ČČK a poté z přípravy praktické, která se provádí na rybochovném zařízení, Libchavském - Mysliveckém - Dukelském rybníku. Schůzky jsou jednou za 14 dní a to v neděli odpoledne (čas bude upřesněn na první informativní schůzce). Cena kroužku je 300,- Kč. Kroužek je vhodný pro děti od 10 let.

Závazné přihlášky doneste vyplněné osobně do rybářských potřeb K+A v ulici S.K Neumanna čp. 1199, Ústí nad Orlicí nejdéle do 30.11.2020. 

První zahajovací schůzka rybářského kroužku proběhne dle zájmu v průběhu začátku školního roku v budově (kavárně) Českého červeného kříže v ulici Kopeckého čp. 840 v Ústí nad Orlicí.
 
Termín další schůzky:
        
   Dne 31.5.2020 proběhnou na Libchavském rybníku závody mládeže pro členy ČRS Ústí nad Orlicí. Více informaci viz odkaz: závody 2020 . Budeme se na váši účast těšit Pepa a Jarda :)
 
  Dále je možné předat předběžné přihlášky na soustředění 2020 od 27.4.2020 do rybářských potřeb K+A. Potřebujeme zjistit, zda-li by bylo o nějaké soustředění na Pastvinské přehradě v letošním roce zájem a popř. jej upravit (zkrátit, posunout, atd.) dle situace.
 
  Vzhledem k situaci ohledně koronaviru jsou veškeré schůzky kroužku do odvolání zrušeny.

  Od 1.4.2020 si je možné vyzvednout státní rybářský lístek (zakoupit členskou známku, povolenku k lovu) po předchozí telefonické domluvě na čísle: 775580350 v rybářských potřebách K+A.           
 
Více informací Vám rádi poskytneme na níže uvedených telefonních číslech.  

  Vedoucí kroužku pan Blažek, tel.: 603354396, pan Viglaský, tel.: 739466891. Případné dotazy ohledně kroužku směřujte na výše uvedené telefony nebo email: ustectirybari@seznam.cz.  

Test u MO ČRS v Ústí nad Orlicí se skládá ze dvou částí:

 • I. část z poznávání ryb a vodních organizmů
 • II. část z platné legislativy
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořs. rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS
  • základní znalosti z poznávání ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti způsobů lovů
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

Jeden test obsahuje 25 otázek. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Pro úspěšné absolvovaní musí uchazeč zodpovědět minimálně 20 otázek z 25. Zde je možnost ke stáhnutí ve formátu pdf 20 zkomprimovaných písemných testů, které slouží k přezkoušení uchazečů. Na konci každého testu je vyhodnocení správných odpovědí.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO ČRS vydá:

 • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
 • na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek
 • členskou legitimaci

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Na základě přihlášky žadatel MO ČRS dodá:

 • fotografii standartního rozměru pro OP, ŘP (3,5x4,5cm)
 • členský příspěvěk dle věku žadatele

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty emailem ustectirybari@seznam.cz

Vtip 1