Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

 

„MÍSTNÍ VODA"

  Zde si můžete stáhnout dodatek.


  

                   453 064 ORLICE TICHÁ 4 - PSTRUHOVÝ REVÍR

Uživatel revíru: 

Východočeský územní svaz

Organizace pověřená hospodařením: 

MO Ústí nad Orlicí
Délka:  20,0 km
Rozloha:  17,00 ha

 Popis revíru:

     Od jezu v Bezpráví ř. km 40,5 až k jezu továrny v obci Hnátnice mimo Třebůvku. K revíru patří Knapovský potok, meliorační nádrž TO II v k. ú. Ústí nad Orlicí - 0,40 ha a odstavené rameno Stará řeka - 0,35 ha. Přítoky revíru a přítoky do nádrže v Libchavách jsou chovné - lov ryb zakázán. Od silničního mostu v Lanšperku až po silniční most v obci Hnátnice je vyhlášeno muškařské pásmo - vyznačeno tabulemi.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!  Členové, kteří mají zakoupenou pstruhovou povolenku k lovu, bychom chtěli požádat, aby do evidence docházky a úlovku zapisovali, jestliže provádí lov na meliorační nádrži TO II v k. ú. Ústí nad Orlicí (rybník ve Wolkerově údolí) pod-revír TO II.
                                                                                                                                                     výbor MO
 
     Na základě výroční členské schůze MO ze dne 17.3.2012 upozorňujeme naše členy, že počínaje dnem 26.5.2012 budou prováděny kontroly na Malé vodě (Libchavský rybník, Myslivecký rybník). Kontroly jsou oprávněni provádět tito členové naši MO ČRS.

1. Josef Blažek, 2. Josef Vaňous, 3. Dušan Jančák, 4. Milan Skalický, 5. Petr Langer, 6. Václav Vávra 

Při předložení průkazu člena rybářské stráže "MALÁ VODA" MO ČRS Ústí nad Orlicí je každý povinen poskytnout kontrolnímu orgánu součinnost.  
Vtip 7