Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

!!! BRIGÁDY 2022 !!!

     Každý člen má za povinnost odpracovat 10 hodin brigád ročně. Ženy mají tuto povinnost sníženou na polovinu a to na 5 hodin brigád ročně. Finanční náhrada za každou neodpracovanou hodinu činí 160,- Kč (platí pro nesplněné za rok 2021). Brigáda musí být splněna (odpracováním, proplacením) na daný kalendářní rok, před výdejem povolenky k rybolovu. Od této povinnosti jsou osvobozeni:

  • držitelé průkazu ZTP
  • děti do 15-ti let včetně (první brigádu vykonají za rok,ve kterém dovrší 16 let)
  • muži nad 66 let včetně (poslední brigádu vykonají za rok,v němž dovrší 65 let)

     Brigádnické hodiny se odpracuji na RCHZ v Knapovci a nebo dle dohody na jiném místě. Brigády lze domluvit u člena výboru MO pana Voleského.

____________________________________________________________________________________________

Informace k mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti:

Na výroční členské schůzi dne 2.3.2013 byla schválena „Mimořádná jednorázová peněžní brigádnická povinnost“ ve formě peněžní částky 1.000,- Kč nad rámec stávající brigádnické povinnosti, tj. nad rámec 10 hodin.


Platí pro stávající, přestupující a nové členy počínaje 18. rokem věku včetně osob ZTP, osob v důchodovém věku a žen.

Osvobozeni od „Mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti“ jsou členové, kteří poskytnou peněžní dar více jak 1.000,- Kč (těmto členům bude vystavena na příslušnou částku darovací smlouva).


„Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ je možné splnit platbou v hotovosti při prodejích členských známek a povolenek nebo převodem na účet číslo:

1320462399/0800

variabilní symbol = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení složitele, nejpozději vždy do 30. 11. každého kalendářního roku. Tento termín platí i v případě poskytnutí daru.

Členové, kteří „Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ nesplní, nemají nárok na vydání jakékoli povolenky.

 

                                                                          Výbor MO ČRS Ústí nad Orlicí

____________________________________________________________________________________________

 

Vtip 6