Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

 !!! INFORMACE PRO ČLENY !!! 

 
   "INFO" Na výroční členské schůzi MO ČRS v Ústí nad Orlicí konané dne 2.4. 2016 bylo odhlasováno členskou základnou navýšení ceny brigádnické povinosti z 1.200,- Kč na 1.400,- Kč, přičemž 10 hodin zůstáva. Dne 15.10.2016 proběhne výlov na Libchavském rybníku.
                                                                                                                 výbor MO
 
Místní organizací Českého rybářského spolku sponzoruje město Ústí nad Orlicí.
 
                                                            za MO ČRS         děkujeme výbor MO :) 

  Aktuální nabídka ryb

  • Kapr obecný I. jakost - NENÍ
  • Kapr obecný výběr - NENÍ
  • Amur bílý -  NENÍ
  • Štika obecná - NENÍ
  • Siven americký - 140,- Kč/kg
  • Pstruh duhový - NENÍ

Níže si můžete prohlédnout návrh na REVITALIZACI LIBCHAVSKÉHO RYBNÍKU. Případné připomínky k návrhu zasílejte na e-mail: ustectirybari@seznam.cz. 

   __________________________________________________________________________

     Na základě výroční členské schůze MO ze dne 17.3.2012 upozorňujeme naše členy, že počínaje dnem 26.5.2012 budou prováděny kontroly na Malé vodě (Libchavský rybník, Myslivecký rybník). Kontroly jsou oprávněni provádět tito členové naši MO ČRS.

1. Josef Blažek, 2. Josef Vaňous, 3. Dušan Jančák, 4. Milan Skalický, 5. Petr Langer, 6. Václav Vávra 

Při předložení průkazu člena rybářské stráže "MALÁ VODA" MO ČRS Ústí nad Orlicí je každý povinen poskytnout kontrolnímu orgánu součinnost.
                       
DISKUSE